Uddannelses- og Forskningsministeriet - Analysis and modeling of stochastic cellular processes

Project: Research

Project Details

Layman's description

Det er næsten to århundreder siden Robert Brown observerede, hvordan pollenkorn vandrer helt tilfældigt rundt i vand, en bevægelse der i dag bærer hans navn. Over de sidste årtier er der sket store eksperimentielle fremskridt indenfor forskeres evne til at følge helt ned til enkelte molekylers bevægelse rundt inde i biologiske celler. Disse molekylers bevægelse ser også tilfældig ud, men ikke i helt samme grad som for pollenkornene i vand. Denne forskel kan forklares ved, at molekylernes bevægelse blokeres af store strukturer i cellerne eller nogen gange bindes til disse. Dertil kommer, at nogle molekylære transport processer er så vigtige for cellen, at de udføres aktivt. Dvs. molekylerne fremføres under forbrug af energi, for at gøre transporten mere effektiv end den rent tilfældige bevægelse ville give anledning til. Ud fra observationer af molekylers bevægelse i celler, vil man altså være i stand til at få information om cellernes struktur og virkemåde, hvis man er i stand til at afkode den fra den tilsyneladende tilfåldige bevgelse. Dette projekt handler om denne afkodning. Projektet vil fokusere på at videreudvikle og anvende statistiske metoder sammen med beregninger på klyngecomputere til afkodningen. I første omgang vil metoderne blive anvendt til at studere transport af den vigtige membranbyggesten kolesterol inde i celler, samt bev gelse og funktion af molekyler der er placeret i cellens membraner.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201531/07/2018