Tværfaglige samarbejdskompetencer til værdiskabelse og bæredygtighed

  • Kjær Johansen, Steffen (Project participant)
  • Løje, Hanne (Head coordinator)
  • Sortland, Bjørn (Project participant)
  • Axelsson, Svante (Project participant)
  • Haahr, Ulla (Project participant)
  • Brenna, Sissel Johansson (Project participant)
  • Johannessen, Ane (Project participant)
  • Beate Pettersen, Inger (Project participant)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Grant provider: Nordplus Horizontal 2020
Grant sum: 85,000EUR

I 2014 samledes en række skandinaviske højere uddannelsesinstitutioner i et Nordplus Higher Educationnetværk med det formål at videreudvikle og udbrede Experts in Teamwork (EiT) metodologien i sineutdanninger, der efterhånden var vokset frem på flere institutioner med udgangspunkt i EiT-traditionenfra Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Siden starten af EiT-netværket har detværet aktivt med 2-3 møder om året samt en årlig konference med bl.a. træning af facilitatorer ogudveksling af best-practice inden for tværfagligt samarbejde og innovation. Derudover er der udviklet etfælles website.Experts in Teamwork er en metode til at udvikle tværfaglige samarbejdskompetencer. Rundt omkringer metoden dog efterhånden blevet rettet mod værdiskabelse (value creation) og innovation, der liggerud over forbedrede samarbejdskompetencer. Typisk trækkes der på det kreative rum, der følger meddet tværfaglige, til at forstå værdiskabelse i kontekster som innovation og entreprenørskab (I&E), hvorbegreberne ikke kun relaterer sig til forretningsverdenen, men helt generelt til alle typer af menneskeliginteraktion herunder den offentlige sektor og non-profit organisationer. Senest er også FN’s verdensmålblevet inddraget som objekt for EiT metoden hos flere af partnerne. Med denne ansøgning ønsker viat kunne fortsætte vores etablerede netværk med det formål at udvide EiT metodologien til naturligt atoperere med værdiskabelse i forhold til innovation og verdensmålene.Vi vil fortsætte med vores erfaringsudvekslingsseminarer, hvor institutionerne demonstrerer derespraksis for hinanden. Utveksling av praksis er sentralt siden EiT-metodologien baserer sig påerfaringsbaseret læring og de understøttende pædagogiske kundskaber skal hele tiden trænesog udvikles. Netværket fungerer som et helt nødvendigt læringsrum for vores EiT-undervisere.Disseminering foregår bl.a. gennem praksisbeskrivelser og konferencebidrag, og primært igennemnetværkerts egen tilbagevendende konference «Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century»,Its21, som med dette projekt videreføres. Alt dette nu i væsentlig grad med fokus på tværfagligesamarbejdskompetencer som driver for værdiskabelse og bæredygtighed i samfundet.
StatusActive
Effective start/end date01/05/202031/08/2023