Tryg Træning i deeskalering

Project: Private Foundations

Project Details

Description

Praktiske erfaringer har identificeret et behov for at kondensere deeskaleringstræning i en læringsstation, hvor sundhedsfagligt personale kan repetere deeskalerings-færdigheder i samarbejde med kollegaer i dagligdagen. Kompetencestation i Tryg Deeskalering uddyber sygehuspersonales teoretiske kompetencer ved, gennem refleksiv og dialog orienteret træning, at træne og teste personalets praktiske færdigheder i at møde udfordringer og opgaver i naturligt forekommende spidsbelastede situationer. Det er nødvendigt at træne sine deeskaleringskompetencer regelmæssigt, hvilket en kompetencestation kan sikre, og undervisningsformen der bruges, når personale skal tilegne sig og opfylde lokale krav om ny viden, som ikke udelukkende kan formidles teoretisk, er allerede velkendt for en del sygehuspersonale. Læringsstation i Tryg Deeskalering kan dermed erstatte klasseundervisning og konflikthåndteringskurser, der arrangeres af en kursusafdeling, der er væk fra praksis. Den kan også erstatte eksterne konsulenter, da personalet er tilsigtet at være selvtrænende.

Key findings

Kompetencestation i deeskalering er udviklet og afprøvet.
Kompetencestation i deeskalering er frit tilgængelig for organisationens medarbejdere
StatusFinished
Effective start/end date31/07/201901/10/2022