Trænings-tryg: Forebyggelse af KOL-forværringer via individualiseret angsthåndtering i KOL-rehabilitering

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har til formål at undersøge om en kommunal KOL-rehabiliteringsindsats, der er individuelt tilpasset til borgernes specifikke angstproblematik, kan være med til at styrke deres mentale og fysiske sundhed samt at skabe tryghed og mestringsfølelse i forbindelse med træning og udførsel af dagligdags aktiviteter så KOL-forværringer forebygges. Derudover er formålet at igangsætte en systematisk udveksling af notatdata vedrørende borgernes rehabiliteringsudbytte mellem rehabiliteringsinstans og henvisningsinstans, der således kan fungere som udgangspunkt for tværsektoriel opfølgning.
Short titleTrænings-tryg
StatusFinished
Effective start/end date01/06/202001/07/2023

Collaborative partners

  • Vejle Kommune (lead)