Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektet

Project: Research

Project Details

Description

Hvert år får cirka 1.600 unge voksne danskere mellem 18-39 år diagnosen kræft. De seneste år er kræftbehandlingen forbedret, og det har medført bedre overlevelse. Dog er kræftbehandlingen til unge voksne typisk mere intensiv end til øvrige aldersgrupper. Det kan resultere i flere senfølger og påvirke de unge voksnes muligheder for at vende tilbage til hverdagslivet, opretholde deres identitet og livskvalitet.
Eksisterende forskning viser, at unge voksne kræftoverlevere behøver støtte til at klare daglige gøremål, arbejde, uddannelse, sociale- og fritidsaktiviteter. Rehabilitering kan imødekomme disse problemer. Rehabilitering har fokus på at støtte mennesker i at vende tilbage til hverdagslivet og sikre et meningsfuldt liv. Unge kræftoverlevere oplever typisk andre problemer og behov sammenlignet med øvrige aldersgrupper med kræft, og det er derfor nødvendigt med en målrettet, rehabiliterende indsats.
På nuværende tidspunkt eksisterer der i Danmark ikke en rehabiliterende indsats til unge voksne kræftoverlevere, der bygger på bedste viden på området. Vi ønsker derfor at udvikle og afprøve en rehabiliterende indsats, der skal støtte de unge voksne kræftoverlevere i at klare arbejde, uddannelse, sociale- og fritidsaktiviteter. Projektet kan derfor få stor betydning for, hvordan hjælpen til unge voksne kræftoverlevere fremadrettet prioriteres og leveres.Metode
Projektet består af fire studier, der gennemføres i REHPA og i en dansk kommune. Disse studier er:
1. Et Group Concept Mapping studie, der inddrager unge voksne kræftoverlevere, sundhedspersonale, familien, arbejdspladser og sportsklubber til at komme med ideer til, hvordan en rehabiliterende indsats kan hjælpe de unge tilbage til deres hverdagsliv igen efter deres kræftbehandling.

2. Et systematisk review, der skal identificere bedste viden på området.

3. Et modelleringsstudie, der foretager en syntese af resultaterne fra studie 1 og studie 2 og udvikler version 1.0 af en evidensbaseret rehabiliterende indsats målrettet unge voksne kræftoverlevere.

4.Et feasibility studie udført som et præ-post design uden en kontrolgruppe. I alt vil 20 unge med kræft blive tilbudt den rehabiliterende indsats, der afprøves en i dansk kommune.

Key findings

Foreløbige resultater:
Statuspapir nr. 1, februar 2020: Tilbage til hverdagslivet for unge voksne, der har eller har haft kræft – YATAC-projektet
Poster fra Danske Kræftforskningsdage 2019: Strengthening young adult cancer survivors’ participation in everyday activities: Development and feasibility of a rehabilitation programme
Short titleYATAC-projektet
AcronymYATAC
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201914/01/2024