The Effect of Speciality Planning and Clinical Guidelines on Clinical Practice - VIVE ph.d. aftale for Nis Vestergaard Lydiksen

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med Aftalen er, at regulere Parternes rettigheder og forpligtelser overfor hinanden i
forbindelse med samarbejdet om Projektet.
Den Ph.d.-studerendes uddannelse er underlagt bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om
ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (med senere
ændringer) samt de med hjemmel i nævnte bekendtgørelse fastsatte interne regler.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201821/01/2021