Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Project: Research

Project Details

Description

Ph.d.-afhandlingen omhandler det kvalificerede terrorforsæt i straffelovens § 114. I afhandlingen vil jeg undersøge og klarlægge indholdet og rækkevidden af terrorforsættet i dansk ret, dvs. navnlig straffelovens § 114 og §§ 114b-e og i. Jeg vil i undersøgelsen heraf primært analysere danske terrordomme.
Den danske terrorlovgivning er udarbejdet på grundlag af instrumenter fra bl.a. EU og FN, hvorfor afhandlingen også vil inddrage internationale retskilder. I afhandlingen vil der i den forbindelse blive undersøgt, hvordan de danske domstole forholder sig til internationale problemstillinger vedrørende terrorisme, herunder eksempelvis diskussionen om at være frihedskæmper eller terrorist.
Endelig vil jeg i afhandlingen berøre emnet omkring legalitetsprincippet i strl. § 1 i forbindelse med udformningen af straffelovens terrorbestemmelser.
StatusActive
Effective start/end date01/08/201829/10/2022