Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Project: Research

Project Details

Description

Ph.d.-afhandlingen omhandler det kvalificerede terrorforsæt i straffelovens § 114. I afhandlingen vil jeg undersøge og klarlægge indholdet og rækkevidden af terrorforsættet i dansk ret, dvs. navnlig straffelovens § 114 og §§ 114b-e. Jeg vil i undersøgelsen heraf primært analysere danske terrordomme samt foretage en komparativ analyse med retspraksis fra Norge og Sverige. Den danske terrorlovgivning er udarbejdet på grundlag af instrumenter fra bl.a. EU og FN, hvorfor afhandlingen også vil inddrage internationale retskilder. I afhandlingen vil der i den forbindelse blive undersøgt, hvordan de danske domstole forholder sig til internationale problemstillinger vedrørende terrorisme, herunder eksempelvis diskussionen om at være frihedskæmper eller terrorist. Endelig vil jeg i afhandlingen berøre emnet omkring legalitetsprincippet i strl. § 1 i forbindelse med udformningen af straffelovens terrorbestemmelser.
StatusActive
Effective start/end date01/08/201831/07/2021

Activities

  • 3 Organisation or participation in workshops, courses or seminars

Ph.d.-course: Kvalitetskriterier i Retsvidenskaben

Nanna Grønning-Madsen (Participant)

25. Apr 2019

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses or seminars

Ph.d.-course: Practical Experience and Theories of Legal Implementation, Interpretation and Application of Law

Nanna Grønning-Madsen (Participant)

28. Nov 201829. Nov 2018

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses or seminars

Ph.d.-course: Responsible Conduct of Research

Nanna Grønning-Madsen (Participant)

1. Nov 20187. Dec 2018

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses or seminars