Sygepleje intervention til geriatriske patienter der udskrives fra akut medicinsk modtageafdeling - En randomiseret kontrolleret undersøgelse

  Project: Private Foundations

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date15/06/200918/12/2012

  Collaborative partners

  • Department of Obstetrics and Gynaecology, Copenhagen University Hospital Amager and Hvidovre, Hvidovre, Denmark. (lead)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.