Sygepleje intervention til geriatriske patienter der udskrives fra akut medicinsk modtageafdeling - En randomiseret kontrolleret undersøgelse

Project: Private Foundations

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/06/200918/12/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.