Sundheds- og Ældreministeriet - Taksametertilskud til optagelse af Anna Thysens Ph.d.-stipendie

Project: Research

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/07/201030/06/2013