Sundheds- og Ældreministeriet - Statens Serum Institut - Taksametertilskud til optagelse af Keld Poulsens Ph.d.-stipendie

Project: Research

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200931/12/2011