Sundheds- og Ældreministeriet -Protein karakterisering ved hjælp af Edman degradation og Aminosyreanalyse

Project: Research

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/05/200801/05/2009