Styrket konkurrencekraft gennem implementering af Sales & Operations Planning

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har som primært formål at udvikle ny viden om, hvorledes danske virksomheder kan skabe øget konkurrencekraft gennem implementering af tværgående Sales & Operations Planning (S&OP) processer. S&OP har til formål at skabe et fælles og afstemt billede af behovet for produkter og serviceydelser og den kapacitet og de kompetencer, der skal til for at kunne levere. Der er tale om en vidensdeling- og udviklingsproces i virksomheden, der skal skabe fælles fodslag mellem salg og operations. Dette vil ske gennem en kortlægning af best practices blandt danske virksomheder og ved at inddrage informanter fra både salgssiden og operationssiden i projektet.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2018