Studenterprojekter til øget vej til samarbejde mellem virksomheder og universiteter.

  • Goduscheit, René Chester (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Med analysen ønskes at belyse studerendes samarbejde med erhvervslivet – via projekter (som led i fag eller bachelor/kandidatspeciale) og via praktikforløb. Mens sådanne projektsamarbejder er meget udbredte som både obligatorisk og tilvalgsbaseret led i mange forskellige uddannelser, er projekter/praktikforløb kendetegnet ved stor forskellighed i forhold til formål, organisering, længde, resultater og opfølgning.
I lyset af den store fokus på potentialet i samarbejde mellem studerende og virksomheder og den store udbredelse samarbejdsformen har, er det vores opfattelse, at der er behov for større indsigt i forskellige modeller for studentersamarbejde med erhvervslivet, og for en diskussion af, hvorvidt/hvornår man får nok ud af denne type samarbejde. Et relevant parameter kan være at se på, hvad virksomhederne får ud af samarbejdet i forhold til de ressourcer, det kræver af virksomheden at indgå i samarbejdet.
Et centralt element af analysen vil være at generere nogle anbefalinger af, hvornår i uddannelsesforløbet projektsamarbejde giver mest mening for såvel virksomhed som studerende. Således vil det et fokuspunkt være, hvornår henholdsvis virksomheder, studerende og de undervisningsansvarlige på universiteterne oplever, at alle parter drager mest fordel af samarbejdet. I denne forbindelse vil analysen præsentere nogle overvejelser om kontakten mellem virksomheder og studerende. Kan der tænkes alternativer til at den enkelte studerende eller grupper af studerende tager direkte kontakt til virksomheder? Muligvis kan denne ”kanvas-tilgang” erstattes af underviser-styrede camps, udvidede caseforløb, virksomhedsbesøg på nogle af de første dele af uddannelserne, således at virksomhedens ressourcer koncentreres til de mest interessante/potentielt værdiskabende forløb. I denne forbindelse kan det også overvejes, om der i øget grad skal tænkes i mere aktive universitetsvejledere, som via direkte kontakt med virksomheden bidrager til forventningsafstemning, styrker relation mellem virksomhed og studerende men også den nødvendige kvalitetssikring af de studerendes opgaveudførelse hos virksomheden. Dermed vil analysen i høj grad cirkle omkring problemstillinger, der kan bidrage til at øge nytteværdien ved samarbejdet for både studerende og virksomheden.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date10/10/201631/12/2017