Strukturel nedbrydning af biologiske hjerteklap proteser. Den kliniske og prognostiske betydning.

  • Farah Issa, Issa (Head coordinator)

Project: PhD Project

Project Details

Description

Dette projekts fokus var holdbarheden af en bestemt biologisk hjerteklapprotese og hvordan dysfungerende klapproteser indvirkede på dødelighed og sygelighed samt form og funktion af det venstre hjertekammer.

Key findings

Strukturel nedbrydning forekom tidligere samt oftere end forventet i den biologiske hjerteklapsprotese og medførte mere sygelighed og en højere dødelighed.
Dysfungerende biologiske klapproteser er forbundet med en ugunstig remodellering af venstre hjertekammer og forkammer.

Layman's description

Udskiftning af aortaklappen (placeret mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren) har væ-ret muligt at gennemføre siden 1960’erne, men det er fortsat en vanskelig opgave at identificere det optimale tidspunkt for en operation samt valg af klapprotesetype. Den primære ulempe ved en biologisk klapprotese er forekomsten af strukturel nedbrydning (SVD), som fører til fornyede operationer samt øget sygelighed og dødelighed.
Denne afhandling havde som formål at opgøre forekomsten af SVD i forhold til forskellige prote-sestørrelser samt protesealdre i den biologiske aortaklapsprotese der hedder Mitroflow.
Vi ville gerne undersøge hvordan SVD påvirker venstre hjertekammers form og funktion samt hvilken betydning det havde for patienternes hjerteklaprelaterede indlæggelser og overlevelse.
Dette projekts opsætning muliggjorde det at redegøre for en komplet og landsdækkende gruppe af patienter (574 personer) med den samme specifikke biologiske klapprotese. Vi de-monstrerede en øget og tidlig forekomst af SVD, hvilket har indikeret at det kan være nødven-digt med et tidligere placeret og mere omfattende kontrolprogram for patienter med en Mitro-flow klapprotese. På denne måde opdages SVD så reoperation kan foretages rettidigt for at undgå de ugunstige effekter af SVD på hjertets opbygning samt på sygeligheden og dødelighe-den. I disse kontrolprogrammer vil det være ønskværdigt at have en simpel, præcis og reprodu-cerbar diagnostisk metode. Vi foreslår at et mål fra ultralydsscanningen af hjertet, der hedder dimensionless index i fremtiden får en mere fremtrædende rolle netop på grund af disse egen-skaber.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201601/12/2018