Støtte Til At igangsætte Rygestop under Thorax-udredning: implementering og effekt af rygestopstøtte samt kvalitativ undersøgelse af patienter og personales oplevelser

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at implementere og evaluere rygestopstøtte for personer under udredning ved begrundet mistanke for lungekræft. Indsatsens effekt på rygeophør, livskvalitet og symptomniveau vil blive evalueret i et klynge-randomiseret, kontrolleret, landsdækkende studie, og deltagernes og sundhedsprofessionelles holdninger til og oplevelser med rygeophør ved udredning for lungekræft vil blive undersøgt i et interview-baseret studie.
Short titleStøtte Til At igangsætte Rygestop under Thorax-udredning
AcronymSTART
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2023

Collaborative partners

  • Aarhus University Hospital
  • Aalborg University Hospital
  • Gentofte Hospital
  • ​Bispebjerg Hospital
  • Næstved-Slagelse-Ringsted Hospitals
  • Odense University Hospital
  • Roskilde Sygehus
  • (lead)