Spatial Explanations to the Representation of Women in Local Politics

Project: Research

Project Details

Description

I stort set alle politiske forsamlinger på kloden er kvinder i undertal i forhold til mænd. Forskningen ved lidt om, hvad det er for samfundssystemer, valgsystemer og vilkår generelt, som virker henholdsvis fremmende og hæmmende på valget af kvinder. Som oftest foretages analyserne imidlertid på nationale parlamenter, og deres begrænsede antal betyder ofte, at undersøgelserne ikke kommer så dybt. I dette projekt udnyttes det lokale niveau til at øge antallet af undersøgelsesenheder til at forske i, hvad det er som karakteriserer de steder hvor der indvælges henholdsvis mange og få kvinder. Ikke mindst geografien inddrages med hypoteser om, at kvinder klarer sig bedre i urbaniserede kommuner og i kommuner der er placeret tæt på landets hovedstad. Et af de absolut førende miljøer indenfor denne type kønsforskning findes på Center for American Women and Politics ved Rutgers Universitet i New Jersey, USA, og projektet gennemføres derfor ved at opholde sig fire måneder der og samarbejde med centerets forskere. Særligt interessant er det, at man på centeret har opbygget datasæt over kvinder i amerikansk politik og har stor erfaring med at analysere kvinder i politik på flere forskellige politiske niveauer.
StatusFinished
Effective start/end date31/01/201412/06/2014