Somewhere, Over the Rainbow. Homonationalisme i en dansk kontekst

  • Nebeling Petersen, Michael (Head coordinator)

Project: Research

Project Details

Description

En undersøgelse af hvordan den homoseksuelle figur gik fra af være en dæmoniseret outsider forbundet til sygdom, degeneration, død og ulykke til en feteret del af det nationale fællesskab med medborgerrettigheder. Konklusionerne peger på, hvordan den homoseksuelles inklusion i det nationale fællesskab er intimt forbundet til geopolitiske og racistiske udpegninger af især muslimer, som det der bebor det radikalt Andet, som udpeges gennem både racistiske og heteronormative logikker.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200903/05/2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Kraka Prisen

    Petersen, M. N. (Recipient), 2013

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions