Project Details

Description

Overordnet er projektets formål at beskrive og forklare de rammer og underliggende mekanismer, der fremmer og forhindrer succesfuldt OPI-samarbejde om bæredygtige løsninger. Under dette overordnede fokus har projektet endvidere til delformål at undersøge hvilken rolle FN’s formulerede bæredygtighedsmål spiller i forhold til at i) understøtte kommunikation, fælles målsætning og konfliktløsning for SMV’ere i OPI-samarbejder og ii) facilitere implementering, skalering og diffusion af innovative OPI-løsninger udviklet af SMV’er.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/01/2021