Project Details

Description

Projektet undersøger forskellige smertemekanismer relateret til PTSD og mere komplekse posttraumatiske reaktioner og betydningen af
seksuelle overgreb.

Layman's description

Smerter udgør et alvorligt sundhedsmæssigt problem. Smerter kan opstå efter en traumatisk oplevelse og herunder særligt forværres efter seksuel vold. Forskning viser en høj forekomst af sameksisterende posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD), hvilket kan resultere i sværere symptomer og funktionsnedsættelse samt en dårligere prognose. Der er begrænset viden om udviklingen af sameksisterende PTSD og smerter efter seksuelle overgreb. Med dette projekt ønsker vi 1) at systematisk afdække eksisterende viden om forholdet mellem smerte, traumatiske oplevelser (særligt seksuelle overgreb) og posttraumatiske reaktioner i et systematisk review, 2) undersøge forskelle i smerter, posttraumatiske reaktioner og traumatiske oplevelser hos seksuelt overgrebsramte og kroniske smertepatienter i en spørgeskemaundersøgelse, 3) afdække smertesensibilisering hos seksuelt overgrebsramte og associationer til posttraumatiske reaktioner ved sammenligning med en kontrolgruppe ikke udsat for seksuelle overgreb i et eksperimentelt studie.
StatusNot started
Effective start/end date01/09/202531/08/2028

Collaborative partners

  • Center for Voldtægtsofre Odense (Project partner) (lead)
  • Center for Voldtægtsofre Sygehus Lillebælt