Project Details

Description

Formålet med Aftalen er, at den Ph.d.-studerende i samarbejde med Virksomheden og Instituttet gennemfører sin ph.d.-uddannelse og erhverver ph.d.-graden. Instituttet og Virksomheden har hver for sig opbygget en særlig ekspertise inden for design af organisatoriske beslutningsprocesser, især udvælgelsesprocesser. Den Ph.d.-studerende, Instituttet og Virksomheden har interesse i gennem forskning at udvide deres viden inden for design af organisatoriske beslutningsprocesser. Parterne har på denne baggrund en fælles interesse i at samarbejde om Projektet, der vedrører kvaliteten af kontrolarbejdet i det danske skattevæsen og at sikre Projektet økonomisk gennem samfinansiering af ph.d.-uddannelsen for den Ph.d.-studerende, som angivet i § 4 og bilag 2. Instituttet tilrettelægger og godkender den Ph.d.-studerendes samlede ph.d.-uddannelse og tildeler ph.d.-graden, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til de til enhver til gældende regler for ph.d.-studerende, herunder ph.d.-bekendtgørelsen (bkg. nr. 1039 af 27. august 2013) samt de af universiteterne fastsatte interne regler for ph.d.-uddannelsen.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201731/07/2021