Siemensfonden - Reaktive metalorganiske materialer

Project: Research

Project Details

Description

Alle aminosyrer i menneskekroppen har S og ikke R konfigurationen af de to enantiomere. Organiske molekyler findes ofte i to forskellige enantiomere, der er hinandens spejlbilleder, der har vidt forskellige medicinsk aktivitet. Ofte er
kun den ene enatiomer aktiv som lægemiddel, mens den anden i værste fald er skadelig. Normalt fremstiller man en racemisk blanding af de to enantiomere, der er svære at adskille, fordi de har samme fysiske egenskaber som fx
smeltepunkt. De nuværende syntesemetoder, der anvendes til at syntetisere en ren enantiomer har alle en række ulemper: kun få reaktioner og reagenser har været succesfulde og som oftest kun for specifikke substrater. Herudover
er syntesemetoderne ofte miljøbelastende og kan være økonomisk kostbare. Dette afspejles blandt andet ved ekstra syntesetrin, brugen af ædelmetaller, krævende oprensning og opskalering og dårlig udnyttelse af atomer. Det er
derfor essentielt at finde alternative metoder til at syntetisere rene enantiomere produkter. Et lovende alternativ er Absolut Asymmetrisk Syntese (AAS), hvor man benytter chirale overgangsmetalkomplekser til fremstilling af kun én
enantiomer eller som minimum et enantiomerisk overskud (ee) af den ønskede enantiomer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2016