Samskabende pædagoger i overgangen fra børnehave til skole

Project: Research

Project Details

Description

Der er i stigende grad fokus på overgange mellem børnehave og skole, og mange kommuner gør forsøg med alternativer til april/maj-start i SFO. Fx rullende skolestart, semestervis skolestart, eller en glidende overgang til skolestart i august vha. samskabende pædagoger, der både ansættes i dagtilbud og skole.

Formål
Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge sådanne forskellige "alternative" modeller for overgange, hvor pædagogerne har en central rolle, og hvor fokus med afsæt i et børneperspektiv dels er på at skabe en børneparat skole og dels skoleparate børn.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201730/04/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.