Risk factors of epithelial ovarian cancer among women with endometriosis: An epidemiologic study based on Danish registries and an endometriosis specific questionnaire

Project: PhD Project

Project Details

Description

The purpose of this PhD is to examine whether the small subgroup of women with endometriosis who develop epithelial ovarian cancer (EOC), can be identified through an epidemiologic risk factor profile. This will allow us to identify a subpopulation of women with endometriosis in high risk of developing EOC, who potentially can be offered specific monitoring or pro-active intervention.

Layman's description

Formålet med denne ph.d. er at udføre en beskrivende analyse af mulige risikofaktorer, baseret på de danske registre samt en spørgeskemaundersøgelse, for udviklingen af ÆK blandt kvinder med E. Ved at definere en gruppe af kvinder med E i øget risiko for ÆK, vil man kunne tilbyde denne gruppe screening og evt. forebyggende kirurgi. Omvendt vil kvinder med E med risiko svarende til baggrundsbefolkningen være skånet for den psykiske belastning et screeningsprogram medfører samt de risici der kan være ved forebyggende kirurgi.
Short titleEndometriosis and ovarian cancer
AcronymROCE
StatusActive
Effective start/end date01/09/2019 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.