Risikoopfattelser og -kommunikation om bekæmpelsesmidler

Project: Research

Project Details

Description

Hvordan skal man kommunikere, hvis man vil have folk til at kende de risici, som er forbundet med brugen af bekæmpelsesmidler, og have dem til at justere deres adfærd derefter? Det spørgsmål vil vi bidrage til at svare på gennem dette forskningsprojekt, der anvender en pallette af forskellige metoder. I projektets første del undersøger vi gennem fokusgruppeinterview, hvorfra almindelige danskere får oplysninger om bekæmpelsesmidler, hvordan de opfatter bekæmpelsesmidler, herunder de risici, som er forbundet med dem, og hvordan deres kilder til information hænger sammen med deres opfattelser af risici ved bekæmpelsesmidler. Folk har vidt forskellige vaner i forhold til, hvor meget og hvor de opsøger information i en hverdag, der rummer utallige informationskanaler, og de påvirkes også forskelligt af den information, de møder. Derfor er deres opfattelser af bekæmpelsesmidler og de risici, som er forbundet med dem, både et spørgsmål om, hvor de får information fra, og hvordan de forholder sig til informationen. Fokusgrupperne vil vise, hvilke informationskanaler og hvilke individuelle faktorer der er væsentlige at inddrage i den næste del af projektet. Herefter undersøges vha. en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om resultaterne fra fokusgrupperne gælder for danskerne generelt.

Når projektet har sikret viden om, hvor danskerne møder information om bekæmpelsesmidler, og hvordan de forholder sig til og tolker den information, er næste skridt at undersøge, hvordan man kan sikre en kommunikation om bekæmpelsesmidler, der tiltrækker folks opmærksomhed, og som reducerer potentielle fejlopfattelse, og som ændrer folks intentioner i retning af at følge de anvisninger, som kommer fra myndighederne. Vi undersøger det i en række eksperimenter. De første anvender såkaldte eye-trackere til at undersøge, hvilke elementer af informationen der tiltrækker opmærksomhed, og hvilken effekt informationen har på folk. En af svaghederne ved samfundsvidenskabelige eksperimenter er ofte, hvorvidt resultaterne kan generaliseres til en bredere befolkning. Derfor følger vi op ved at gennemføre tre eksperimenter indlejret i spørgeskemaundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af danskere, hvilket giver os mulighed for at undersøge, om resultaterne gælder for danskerne generelt. Ved at inddrage flere danskere får vi også mulighed for at undersøge, hvordan forskellige målgrupper påvirkes forskelligt af forskellige typer information. Samlet vil projektet sikre værdifuld viden om, hvordan folk får information om bekæmpelsesmidler, og hvordan man mest effektivt kan kommunikere om bekæmpelsesmidler.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201931/10/2022

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (Beneficiary) (lead)
  • State University of New York (Project partner)