Research stay - Economies of scope

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at udvikle og designe estimationsmetoder af lokale ”Economies of Scope” (EoS) og af ”lokale produkt specifikke economies of scale” baseret på den ikke-parametriske Data Envelopment Analysis (DEA) estimator af produktionsmuligheder. EoS eksisterer, hvis der er færre omkostninger forbundet med at producere to eller flere outputs i samproduktion, sammenlignet med en særskilt produktion af hvert af disse outputs. EoS og economies of scale interagerer typisk med hinanden, idet måling af EoS involverer sammenligninger af mindre specialiserede virksomheder med større ikke-specialiserede virksomheder. En estimation af lokale EoS kompliceres af denne interaktion. Lokal-estimation af EoS vil muliggøre en analyse af variationen i EoS over en observeret mængde af virksomheder, samt af hvordan denne variation afhænger af economies of scale og andre karakteristika. DEA metoden er et velegnet fundament for sådanne analyser, idet lokal information er let tilgængelig inden for dette approach. Et tre måneders forskningsophold vil skabe en god ramme for fokuseret samarbejde mellem J. Ruggiero og jeg på dette projekt.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201530/06/2015