Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland

Project: Research

Project Details

Description

Gennem en række anvendelsesorienterede forskningsprojekter er det forskningsprogrammet REFAS’ overordnede formål at højne patientsikkerheden ved at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for, at sygeplejersker vedvarende rekrutteres og fastholdes i Region Sjælland.

Key findings

Midtvejs status august 2023: REFAS skriver sig ind i en højaktuel problematik og vigtigheden vokser til stadighed. Vi befinder os i en alvorlig sundhedskrise og den ser ud til at vokse næsten dag for dag ,og det er på den baggrund at REFAS programmet søger at finde løsninger og handlemuligheder. I takt med dette, og med de begyndende forskningsresultater og feedback fra deltagerne i workshops og de kritiske venner kommer ind, begynder der at tegne sig et billede af en stadig mere uforudsigelig fremtid hvor helt nye løsninger skal findes, et paradigme skifte
Short titleREFAS
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2025

Collaborative partners

  • Roskilde University (Project partner) (lead)
  • Professionshøjskolen Absalon (Project partner)