Region Syddanmark - Det Maritime Hus

Project: Research

Project Details

Description

”Det Maritime Hus” er et 3-årigt projekt, der rummer samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler på Fyn, University College Lillebælt, Langeskov Skole, Kerteminde Kommune og det lokale erhvervsliv i og omkring Kerteminde. Det har som målsætning at rekruttere unge til naturvidenskab og teknik ved at tilbyde anvendelsesorienteret undervisningsforløb i et eksternt miljø med fokus på havets ressourcer.

Projektet udvikler 20 undervisningsforløb inden for det maritime område til såvel undervisning på grundskole- eller gymnasialt niveau som på korte og mellemlange videregående uddannelser i Danmark i almindelighed og Region Syddanmark i særdeleshed.

I det enkelte undervisningsforløb, vil eleverne/de studerende over et ophold på 2 ½ døgn kunne fordybe sig inden for naturvidenskabelige, tekniske og samfundsmæssige emner i tværfaglige forløb. Projektet søger endvidere at fremme synergien mellem uddannelse og erhvervsliv, og for så vidt angår samarbejdet mellem grundskole og gymnasieskoler knytter projektet an til ”Ny Nordisk Skole”.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201330/06/2017