Professionelle læringsfællesskaber state-of-the-art

Project: Research

Project Details

Description

Rapporten er resultatet af et opdrag fra Center of Excellence in Science Education (CESE), Naturfagsakademiet (NAFA) i form af et scoping review af international forskningslitteratur om professionelle læringsfællesskaber (PLF), fundet i databasen ERIC - Education Resources Information Center og publiceret i perioden 2018-2021.

Rapporten sammenfatter omfanget af forskningslitteratur om centrale NAFA-relevante forskningstemaer. Ydermere indikeres relevante fremtidige forskningstemaer som et relevant grundlag for at generere viden om udvikling af professionelle læringsfællesskaber i en læreruddannelses- og grundskolekontekst.

Key findings

Opsummerende fremhæves fem resultater:

1. NAFA-rammeværkets seks dimensioner dækkes i forskningslitteraturen
2. Der er international forskningsinteresse i professionelle læringsfællesskaber
3. Der er en begrænset mængde af forskningsartikler om naturfagsdidaktik
4. Læreruddannelse er et fremvoksende forskningsfelt
5. Der er forskningsmæssig interesse i professionelle læringsfællesskaber som større netværk og grænseoverskridende organiserings- og samspilsformer
Short titlePLF Review
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202230/04/2022

Collaborative partners

  • University College Syddanmark
  • LSUL (lead)