Preserving (human) Nature? Implications in nature-based consumption and multispecies entanglements in transformative nature spaces.

Project: PhD Project

Project Details

Description

This PhD project argues that the majority of current consumer research on nature-based consumption is focused on human consumption staged in nature (Vespestad & Lindberg, 2011). By doing so, it overlooks the potential for knowledge on the multiplicity of nature-based consumption practices that may differ in how anthropocentrically and/or eco-centrically oriented they are (Arnould, 2021). Trying to capture this multiplicity, this PhD will answer how is nature co-constituted in transformative nature spaces? It will do so by on the one hand identifying different stakeholder discourses of nature, as well as how these discourses constitute different ways of relating to and interacting with nature. On the other hand, it will study how these discourses are enacted through non-human co-consumption and what consequences different types of consumption practices has for the nature space and the consumption taking place there. The goal is to shed light on why transformative nature restoration initiatives sometimes succeed or fail, and how we may move towards post-anthropocentric nature-based consumption in the future.

Layman's description

Under Covid-19 nedlukningerne skete der et skift i danskernes brug af naturen. Efterfølgende rapporter har vist en stor vækst i naturbaserede aktiviteter, vild have-projekter og bæredygtig landskabsdesign. Den nationale opbakning til den grønne agenda blev understreget i Folketingsvalget 2019, og i juni 2020 gik regeringen og støttepartierne ud og annoncerede etableringen af naturnationalparker på statslige arealer i Danmark. Det har dog vist sig – som med anden grøn transformation – at der er opbakningen til planerne, men når de skal implementeres i praksis, og nogen skal opgive noget, de værdsætter, så opstår der komplikationer. Det samme skete med naturnationalparkerne. En lang række af interessenter har meldt sig på banen med bekymringer, eksperter er blevet inddraget som rygdækning, og staten forsøger at guide alle gennem med overbevisning. PhD-projektet skal se nærmere på de forestillinger, borgere og stat har om natur, hvordan de forhandles og ændres, samt hvordan naturbaserede aktiviteter, der involverer dyr, udleves og påvirkes i de pågældende områder.
Short titleKomplimationer for natur(for)bruget ved transformative naturprojekter
StatusActive
Effective start/end date01/02/202331/01/2026