Polen-Danmark under den kolde Krig

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet vil udbygge den almene viden om Danmark som udsat småstat tæt på en atomar stormagt. Det vil desuden give indsigt i Warszawapagtens angrebsmål under Den Kolde Krig og vil specifikt belyse den hovedrolle Polen var tiltænkt i et angreb mod Danmark. Samtidig antages det, at frigivelsen af disse sensitive dokumenter afspejler en polsk interesse i samarbejde med danske forskere.
  Hovedaktørerne bag projektet vil være Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Center for Koldkrigsstudier (SDU) og Rigsarkivet (landsarkivet i Odense).
  StatusActive
  Effective start/end date02/06/201731/05/2023

  Collaborative partners

  • Langelands Museum (lead)
  • Rigsarkivet

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.