PiSAM (Patientinvolvering i Selvadministration af Medicin)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet undersøgte hvordan selvadministration af medicin under indlæggelse på kirurgisk afdelingen påvirkede patientens smerteintensitet, forbrug af smertestillende medicin og tilfredshed med pleje og smertebehandling.

  Key findings

  Projektet viste at selvadministration af medicin påvirkede ikke patienternes smerteintensitet, forbrug af smertestillende medicin og tilfredshed, men de ønskede mere indflydelse på smertebehandlingen.
  Short titlePiSAM
  StatusFinished
  Effective start/end date05/01/201505/01/2018

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.