Physicians' existential communication with chronic ill patients: Conversation or nonversation?

Project: Research

Project Details

Description

Forskning peger på, at patient-centrering i sundhedsvæsenet øger patienttilfredsheden og behandlingseffekten. Eksistentielle, spirituelle og religiøse behov er i flere internationale studier fundet vigtige i mestring af kriser og alvorlige sygdomme ikke kun i palliative studier men også hos patienter med kroniske sygdomme. Som en del af patientcentreringen vil dette projekt derfor undersøge, hvordan læger oplever og adresserer eksistentielle, spirituelle og religiøse behov i relation til deres patienter i et sekulariseret land som Danmark.
Vi har udvalgt to patientgrupper med en ikke-ondartet, alvorlig og kronisk sygdom til fælles: Patienter med kroniske smerter og multipel sklerose. Vi vil også undersøge, hvordan patienterne oplever deres eksistentielle, spirituelle og religiøse behov i relation til deres sygdom og tilfredshed med behandlingen.
Studiet anvender kvalitative metoder primært semistrukturerede interviews.
Fokus på eksistentielle temaer i kommunikationen med patienter kan øge kvaliteten og effekten af behandlingen samt patienttilfredsheden og derfor være omkostningseffektiv. Projektets resultater kan anvendes i klinisk praksis og i uddannelsesmæssige sammenhænge.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201731/05/2020