Patientinddragelse i almen praksis. En interviewundersøgelse af praktiserende lægers perspektiver

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har til formål gennem interviews at afdække praktiserende lægers syn på og oplevelse af patientinddragelse i almen praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/202030/06/2021