Påtænkte og utilsigtede virkninger af den danske fedtafgift

Project: Research

Project Details

Description

Projektet giver en omfattende økonomisk analyse af den danske fedtafgift, der blev indført i oktober 2011 og afskaffet 15 måneder senere. Projektet baserer sig på omfattende danske og (som kontrolgruppe) tyske data. Projektets formål er at skønne de kausale effekter af afgiften på forbruget af usunde fødevarer, suppleret af indsigter i afgiftens utilsigtede betydning for grænsehandlen og mulig substitution mod billigere frem for sundere mad. Projektet hoveddel er finansieret som et Forskningsprojekt 1 fra Danmarks Frie Forskningsfond. Med denne ansøgning søges projektet udvidet med yderligere data, der vil forøge projektets gennemslagskraft og validitet.

Layman's description

I et forsøg på at begrænse befolkningens forbrug af usunde fødevarer blev Danmark i oktober 2011 det første land til at indføre en afgift på mættet fedt, den såkaldte fedtafgift. I januar 2013 blev afgiften afskaffet igen, kun 15 måneder efter den var blevet introduceret. Det, at fedtafgiften var meget upopulær og hyppigt blev fremstillet som en økonomisk fiasko, har ikke forhindret, at flere europæiske lande overvejer at indføre lignende tiltag. Da der ikke findes undersøgelsesbaserede beviser for hverken de positive og negative konsekvenser af fedtafgiften, kan beslutningstagerne kun støtte sig til anbefalinger baseret på teoretiske modeller, gætterier og ikke-videnskabelige påstande. Indeværende projekt vil udfylde dette tomrum ved at levere en årsagsbaseret vurdering af fedtafgiftens kort- og langvarige indvirkninger på forbrugernes og producenternes adfærd, herunder også utilsigtede effekter. Dette inkluderer betydningen for grænsehandlen i Tyskland og på forbruget af billigere – snarere end sundere – alternativer.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201831/05/2020