Opbygning af en systematisk forbedringskultur i Region Hovedstadens Psykiatri

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har til formål at analysere de faktorer, som er fremmende og hæmmende for skabelse af en forbedringskultur i Region Hovedstandens Psykiatri, herunder at belyse den betydning både ledelsesadfærden og den enkelte medarbejders adfærd har for at opnå succes med forbedringskulturen. Undersøgelsen gennemføres på et uvildigt grundlag af forskere fra Syddansk Universitet.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201601/07/2016