Novo Nordisk Fonden - LabSTEM

  • Michelsen, Claus (Head coordinator)

Project: Private Foundations

Project Details

Description

Et undersøgende og anvendelsesorienteretmatematikfag erikke blot det naturligeomdrejningspunkt inden for STEM (science, technology, engineering, mathematics), men et centralt fag ift. almendannelsen. LabSTEM-projektet vil skabe et ’living lab’ for integreret STEM-undervisning og læring. På et praksisorienteret og videnskabeligt grundlag skal undervisnings- og læringspraksis udvikles og forandres på alle uddannelsesniveauer, fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.
Målet med LabSTEM er at udvikle en STEM-didaktik og stille den til rådighed for undervisnings- og læringspraksis således, at STEM-didaktikken bliver en naturlig og bæredygtig praksis på alle uddannelsesplaner. Både på nationalt og europæisk niveau mangler der en begrebssættelse af og konkrete eksempler på integreret STEM-undervisning og læring. Projektet udvikles iførste omgang i Region Syddanmark,hvorefter erfaringerskal bredesud både på nationalt og internationalt plan. Lab STEM skal i sidste ende bidrage til at vække den almene interesse for naturvidenskab blandt flere danske unge, sådan at flere fremover vil vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

LabSTEM har involvering, samarbejde og skalering somkerneelementer og skal ses somførste fase af en langsigtet indsats. LabSTEM har allerede tilknyttet 38 partnere på tværs af hele forsknings-og undervisningssektoren. Partnerne tilknyttes syv forskellige LabSTEM-’laboratorier’ i geografisk afgrænsede områder, hvor en gruppe af pædagoger, lærere, studerende og forskere mødes til workshopper og udvikler STEM-forløb. Forløbene afprøves i og stillestil rådighedfor praksis.Allede tilknyttede partnerne har givet tilslutningertil atdeltageiprojektet. Implementeringen af LabSTEM’s u dviklede læringsforløb vil involvere omkring 300 pædagoger og lærere fra grundskolen og ungdomsuddannelser og 5000 børn og elever fra dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2022