NorTwinCan - Nordisk Tvillingstudie af Cancer

  • Kaprio, Jaakko (PI)
  • Harris, Jennifer R. (Co-PI)
  • Jylhävä, Juulia (Co-PI)
  • Hjelmborg, Jacob v. B. (Co-PI)
  • Adami, Hans-Olov (CoI)
  • Czene, Kamila (CoI)
  • Mucci, Lorelei A (CoI)
  • Skytthe, Axel (CoI)

Project: Research

Project Details

Description

NorTwinCan er det største tvillingstudie i verden for forskning i arvelighed og familiær ophobning af prostata-, bryst-, livmoder- og tarmkræft.
StatusActive
Effective start/end date01/01/200009/01/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.