NaturErhvervstyrelsen - Stor-skala test af Sand-capping -Et potentielt marint virkemiddel til forbedring af miljøtilstanden i fjorde

Project: Research

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2020