Nabosprogslæring for voksne mhp. integration i arbejdslivet på begge sider af den dansk-tyske grænse

Project: EU

Project Details

Description

Det overordnede formål med projektet er at udvikle tosprogede læringsmaterialer, som kan understøtte tyskere i integrationen til det danske arbejdsliv og danskere i integrationen til det tyske arbejdsliv og samtidig klæde relevante aktører på til at tage de udfordringer op, som en sådan bevægelse over den tysk-danske grænse medfører. Projektet har desuden som mål at understøtte og udnytte de muligheder/positive effekter, denne bevægelse også fører med sig.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.Key findings

Prototype på tosproget læringsmateriale:
Nabosprog på arbejde/Nachbarsprache im Arbeitsleben
https://drive.google.com/drive/folders/1KrME9m0sBA1LwOCPhajkz-ePiD66M5Q8
Short titleNabosprog på arbejde/Nachbarsprache im Arbeitsleben
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202021/05/2021