Molekylære epidemiologiske studier af cancer-genet MGMT

Project: Research

Project Details

Description

I dette projekt ønsker vi at blive klogere for MGMT-genets generelle biologi. Det gør vi dels ved at undersøge sammenhængen mellem variation i MGMT-genet og forskellige typer af biologisk variation, og dels ved at undersøge associationen mellem markører i MGMT-genet og cancerforekomst og prognose.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.