Miljøstyrelsen - Marine virkemidler: Potentiale for anvendelse af muslingebrug, tangdyrkning og ålegræsudplantning i de kommende vandområdeplaner

Project: Research

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/09/202015/11/2020