Miljøstyrelsen - Det holistiske LAR-vejbed. Udvikling og videnskabelig dokumentation af renseevne, hydraulik, fordampning og biodiversitet

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med projektet er at opnå forbedret rensning af vejvand i LAR-vejbede, der i sammenligning med rørløsninger, har et lavere CO2-aftryk, forbedrer forholdene for biodiversiteten og bidrager til grøn profil i vores byområder.
Projektet gennemfører en integreret, struktureret og videnskabelig udviklingsproces med henblik på at optimere samspillet mellem filterjordblandingerne og beplantningssammensætningen, således at planterne, rodzonen og filtermaterialet som helhed fungerer optimalt og kan dokumenteres videnskabeligt.
StatusActive
Effective start/end date10/04/202120/04/2024

Collaborative partners

  • SDU (lead)
  • VandCenter Syd
  • University of Copenhagen
  • Aarhus University
  • EnviDan A/S