Miljø- og Fødevareministeriet - Ekstensiv overvågning af afstrømning fra nyetablerede vådområder på lavbundsjorde

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er at gennemføre en ekstensiv overvågning af fosfor-, kvælstof-, jern- og kulstofafstrømningen fra nyetablerede vådområder / lavbundsprojekter. Dette gøres via stoftransportbalancemålinger i vandløbet op- og nedstrøms udløbet fra vådområdet. Formålet er, at dokumentere en evt. øget eller mindsket næringsstofafstrømning fra vådområdet efter projektgennemførselsamt samt fastlægge størrelsen af afstrømningen.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2023