Miljø – og Fødevareministeriet - Dairy sphingomyelin against age-associated cognitive decline - GUDP

Project: Research

Project Details

Description

Der er øget fokus på at indtag af phospholipider (PL) både spiller en
vigtig rolle for udvikling af kognitive egenskaber hos små børn og også
spiller en vigtig rolle for at hindre aldersrelateret hukommelsessvigt.
Studier viser, at sphingomyelin (SM) spiller en væsentlig rolle i
udviklingen af nervesystemet i den tidlige barndom ligesom man ser et
markant fald i SM i nervesystemet hos ældre. PL i mælk er særligt
beriget for SM. Dette relateres til at mælken skal tjene som føde til den
nyfødte kalv, der er i kraftig vækst og udvikling.
Ved fraktionering af økologisk mælk via filtrering fremkommer der en
kaseinrig fraktion der indeholder PL i mindre mængder. Kaseinfraktionen
er særdeles anvendelig til osteproduktion og drikke. Hvis man
introducerer et yderligere filtreringstrin er det muligt at isolere en SM-rig
PL fraktion uden at det går ud over de funktionelle egenskaber af
kaseinerne i forhold til optimal ostning- og drikke-anvendelse.
PL og SM er meget oxidativt ustabile molekyler og isolering af en SM-rig
PL fraktion direkte via skånsom mælkefraktionering forventes at have en
forbedret biologisk aktivitet. Dette vil blive demonstreret ved forskellige
biokemiske analyser samt efterfølgende måling af inkorporering af SM
direkte i hjernevæv. I dag produceres PL-rige ingredienser fra ostevalle.
Det nye økologiske produkt som skal udvikles, vil være unikt på markedet
både pga at være økologisk samt dets skånsomme processering og en
bæredygtig proces, der reducerer CO2 -footprint i forhold til den
traditionelle fremstilling i dag.
AcronymDAIRY-SMART
StatusActive
Effective start/end date01/01/201931/12/2022