Mejeribrugets Forskningsfond - Struktur og aggregering af modificerede kaseinmiceller karakteriseret med højopløst mikroskopi og massespektroskopi

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med dette PhD-projekt er at yde et væsentligt bidrag til forståelsen af kaseinmicellers struktur samt de ændringer i strukturen som sker under forarbejdning i mejeriindustrien. Det er vanskeligt at karakterisere kaseinmiceller med tilstrækkelig høj opløsning. Vi vil derfor anvende en unik kombination af moderne state-of-the-art teknikker der er velegnede til karakterisering af biomolekylære strukturer på nanoskala. Det drejer sig om Elektronmikroskopi (FESEM), Atomar Kraftmikroskopi (AFM) samt Massespektrometri (HDX-MS). Disse tekniker har vist sig stærke til at takle problemer af den nævnte karakter og tilsammen forventer vi at komme et afgørende skridt nærmere forståelsen af kaseinmicellers struktur. Resultaterne vil have umiddelbar betydning for mejeriindustrien fx i forbindelse med enzymatisk konsistensregulering og ved anvendelsen af nye koncentrationsteknologier. Projektet udføres som et samarbejde mellem førende danske grupper indenfor biofysik, nanoteknologi, mejeriteknik, molekylær biologi samt industrielle partnere.
StatusFinished
Effective start/end date15/05/201114/05/2014