Project Details

Description

Forsknings- og udviklingsprojektet undersøger: • hvordan der arbejdes frivilligt med friluftsliv og engagement i naturen i lokalsamfund i landdistrikter • hvordan lokale udviklingsplaner (LUP’er)/landsbyplaner kan danne rammen for øget og forbedret frivilligt engagement i friluftsliv på tværs af aldersgrupper og social status • hvordan kommuner og nationale frilufts- og naturorganisationer kan understøtte arbejdet med at skabe øget engagement i naturen. 35 % af Danmarks befolkning bor i en yder- eller landkommune, og af disse bor 45 % (907.999 personer) i en landsby, en samling af huse eller i det åbne land. Det er disse godt 900.000 personer, som projektet først og fremmest er rettet imod. Det er hensigten, at mange kommuner og friluftsforeninger vil få gavn af projektets gennemførelse og resultater, men udgangspunktet tages meget lokalt i hverdagslivet i små samfund på landet, som har tradition for en høj grad af selvorganisering og frivillighed.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201831/03/2022