Lundbeckfonden - Mitophagy – how are mitochondria targeted for degradation under metabolic stress

Project: Research

Project Details

Description

Når celler i den menneskelige krop fattes næringsstoffer er der en række indkodede responsprogrammer som enten søger at kompensere for manglen eller som fører til en organiseret død af cellen ved apoptose. Mitochondrierne står for produktionen af hovedparten af en celles energi ved den oxidative phosphorylering og en fungerende bestand er nødvendig for cellens overlevelse. Ved stress induceret ved mangel på næringsstoffer vil en del af mitochondrierne blive nedbrudt ved en process kaldet autofagi (selvspisning), men kun en del af mitochondriebestanden bliver nedbrudt og kun på et relativt sent tidspunkt i forløbet. Dette projekt søger at afdække hvordan og hvorfor en delmængde at mitochondrierne bliver sendt til nedbrydning. Ved hjælp af cellemodeller induceres nedbrydningen af mitochondrier og ændringer i mitochondriets sammensætning følges ved hjælp af kvantitativ massespektrometri. Fra gær kender man forskellige implicerede proteiner i processen og det tyder på at en del af reguleringen fnder sted ved post translationelle modifikationer som phosphorylering og acetylering af de mitochondrielle proteiner. Derfor vil vi også se om disse modifikationer spiller en rolle i omsætningen af mitochondrier i humane celler.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200928/02/2014