Lundbeckfonden - Identification of glycoproteins in pathogenic Escherichia coli

  • Boysen, Anders (Head coordinator)

Project: Research

Project Details

Description

Antallet af antibiotika resistente sygdomsfremkaldende bakterier stiger med en alarmerende hastighed og der er brug for udvikling af nye antibiotika og vacciner, der kan vende denne udvikling. På verdensplan er enterotoksigene E scherichia coli (ETEC) en af de bakterier, somforårsager flest dødsfald og det bydende nødvendigt at man får et indgående kendskab til dens sygdomsfremkaldende egenskaber. I ETEC er det vist at glykosylering af overfladeproteiner er absolut nødvendigt for at denne patogene bakterie kan danne biofilm samt adhere til celleoverflader i værten under infektion. Studier af andre patogene bakterier som f.eks. C. jejuni, P. aeruginosa, N. gonorrhoeae, H. influenza har endvidere vist at glykosylerede proteiner generelt er associeret med bakteriel patogenese.Vi har udviklet en metode (BEMAP), som specifikt kan berige for glykosylerede proteiner i ETECog andre bakterier for efterfølgende identifikation med massespektrometri. Vi ønsker ved hjælp afBEMAP at identificere samtlige glykoproteiner i ETEC og karakterisere deres rolle i ETECvirulens. Dette projekt vil give et enestående indblik i sammenhængen mellem glykosylering og virulens i ETEC og andre sygdomsfremkaldende bakterier – en viden som vil kunne udnyttes til at vaccineudvikling imod ETEC og andre patogene bakterier i fremtiden.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201230/04/2015