Lodtrækningsundersøgelse af kemoterapi plus bevacizumab i kombination med enten tocotrienol eller placebo til udbredt tarmkræft.

Project: Research

Project Details

Description

En undersøgelse, der skal belyse om tillæg af tocotrienol øger effekten af
standardkemoterapi og bevacizumab hos patienter med fremskreden tarmkræft.
AcronymToco_CoR
StatusNot started