LLFS: Long Life Family Study

Project: Research

Project Details

Description

Hvorfor går høj alder og godt helbred i arv? I denne forløbsundersøgelse fokuseres der på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller i begge generationer.
Short titleLLFS
StatusActive
Effective start/end date01/01/200601/04/2024

Collaborative partners

  • Steering Committee for the Long Life Family Study (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.